סוכות ושמחת תורה - פעילויות לבתי הספר
אגף החינוך


 
  • כיתות ה׳: בחג סוכות נידונין על המים

    קיומם של חיים בארץ ישראל תלוי בעיקר בכמות המשקעים היורדים בה מדי שנה. בעבר התלות בגשם בארץ ישראל הייתה מוחלטת: המשמעות של שנה גשומה הייתה פרנסה ושובע, ואילו המשמעות של שנה שחונה הייתה רעב. גם היום, בעידן המודרני, אנו נדרשים לזכור לחסוך במים, כי אחרי כמה שנים שחונות, המחסור במים משפיע לא רק על החקלאות ועל הכנרת, כי אם גם על הסביבה הטבעית . בתקופת המקרא חיברו בין מעשים טובים לירידת גשמים, ובתקופת התלמוד זיהו את חג הסוכות כזמן הדין על המים: "ובחג נידונין על המים" (מסכת ראש השנה, פרק א, משנה ב). לעניין זה נרתמו גם יהודים שחיו לפני כ-500 שנה בצפת, הם ראו ביום זה סיום גזר הדין של יום כיפור.
     
  • כיתות ה׳: ז׳ בחשוון - תפילה לגשם

    בשיעור זה נכיר את התפילה לגשם נבדיל בין הזכרת גשמים ושאלת גשמים, ונבחן נקודות מבט שונות העוסקות בצפיה ותקווה לשנה גשומה.
האתר פועל בתמיכתן של הקרן הקיימת לישראל, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ההסתדרות הציונית העולמית ומשרד המדע התרבות והספורט - עזבונות
צרו קשר | פייסבוק | אתר התנועה