גילוי דעת
גילוי דעת מאת מועצת הרבנים המתקדמים והתנועה הרפורמית בישראל
במלאת עשרים שנים לרצח רה"מ יצחק רבין
"וגדול הכאב מאד, וגדולה מאד הכלימה, ומה משניהם גדול, אמור אתה בן-אדם!"       ח.נ. ביאליק
 
במלאת שני עשורים לרצח ראש ממשלת ישראל יצחק רבין ז"ל על ידי מתנקש יהודי, שבה מועצת הרבנים המתקדמים בישראל ומאשרת את קביעתה כי יום הרצח, י"ב מרחשוון, אשר נקבע כיום זיכרון ממלכתי במדינת ישראל, יצוין כיום של תענית ציבור. ביום זה יימנעו חברי מועצת הרבנים מעריכת אירועי שמחה כדוגמת חתונות וטקסי בר-מצווה, וקהילות התנועה ליהדות מתקדמת בישראל תקיימנה מעמדי תפילה ואירועי לימוד ותרבות. חברי המועצה והקהילות נקראים להנהיג בו את אותם ממנהגי התענית, התואמים את נוהגיהם האישיים והקהילתיים בתעניות הציבור המסורתיות.

בהמשך לייעוד הרוחני והקהילתי שקבעה המסורת היהודי לתעניות הציבור, ראוי שיום זה ישמש לחשבון נפש אישי, קהילתי וציבורי, בבחינת "נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה'" (איכה ג, מ). ביום זה נבקש להבטיח את הפנמתם של לקחי הרצח הנורא, נסיבותיו וסיבותיו; נזכיר את הסכנות הטמונות בקיצוניות דתית ופוליטית ואת המצווה להיאבק במבקשי רעתה של הדמוקרטיה. ההתייצבות למילוי חובה זו חיונית מתמיד, נוכח העלייה המדאיגה בגילויי הגזענות והאלימות הפוליטית בחברה הישראלית והמתח הגואה בין מגזריה השונים. מצווה עלינו להיאבק בשחיקה המדאיגה של תובנות יסוד בדבר חופש הביטוי, בדבר הזכות והחובה לבקר, בדבר האחריות לגבש דעה עצמאית ללא מורא וחשש. אירועי השבועות האחרונים מציבים בפנינו, ביתר שאת, את המצווה להיאבק בעת ובעונה אחת על ביטחוננו אלא גם על שמירת צלמנו ועל ערכינו הדמוקרטיים. 

במלאת עשרים שנים לרצח מתחדדת העובדה שלקחיו של הרצח לא הוטמעו במערכות החינוך והחברה בישראל. מקצוע האזרחות והחינוך האזרחי אינם זוכים למעמד ראוי; תלמידי ישראל אינם רוכשים את הידע והערכים האזרחיים הדרושים לחיזוק הדמוקרטיה. מורות ומורים רבים נמנעים מדיון גלוי ופתוח בשאלות היסוד של חיינו הדמוקרטיים והיהודיים, מפחד גינוי ופגיעה, ומתוך תחושה שמערכת החינוך אינה מגבה אותם בגשתם למלאכת-קודש זו. מערכת החינוך אינה ממלאת את חובתה לתרום לגיבושה של זהות ישראלית אזרחית משותפת, שתהיה מושתתת על סובלנות ופלורליזם ותבטא את יסודות החירות, השלום והצדק של נביאי ישראל, כמוזכר במגילת העצמאות. מועצת הרבנים קוראת למערכות השלטון והחינוך בישראל לפעול בנחישות להעצמת החינוך האזרחי בכל המגזרים, ולהתנות תקצוב ממשלתי של מערכות אלו בשילוב תכני יסוד דמוקרטיים בתוכניות הלימודים. 

לא פחות מדאיגה העובדה שלקחי הרצח לא הופנמו גם על ידי מערכות אכיפת החוק. מערכות המשפט והאכיפה, כמו גם המערכת הציבורית-שלטונית, מגלות אזלת יד חמורה נוכח גילויי הסתה גזענית ואלימות פוליטית. במיוחד חמורה אוזלת היד אל מול הסתה, גזענות וגילויי אהדה לאלימות הבאים מצד רבנים ומנהיגי-דת. אוזלת יד זו מעודדת מעשי אלימות, שאף הם אינם מטופלים בעקביות ובתקיפות הנדרשות. מחוקקים מעלים שורה של הצעות חקיקה ושל חוקים המערערים את חוסנה של הדמוקרטיה הישראלית. סכנה חמורה תרחף על עתידה אם המחוקקים ומערכות אכיפת החוק לא יפנימו את לקחי הרצח ויפעלו בעקביות למיגור תופעות ההסתה, האלימות הפוליטית והגזענות. על כל אזרחית ואזרח בישראל לתבוע מנציגיהם בכנסת וממנהיגי החוגים והקהילות שאליהם הם משתייכים לפעול להגנת הדמוקרטיה הישראלית ולחיזוקה. 

לבנו שותת דם בזכרנו את העובדה שהרצח הנפשע בוצע, כביכול, בשמה של תורת ישראל. אנו דוחים בשאט נפש כל ניסיון לפגיעה במרקם החיים הדמוקרטיים בישראל בשמה של מסורת עמנו. אנו קוראים למנהיגות הדתית והחברתית של כל הזרמים בישראל לפעול בכל כוחם באותה הרוח. על כולנו להוקיע כל שימוש כוזב במקורות ההלכה והפיכת התורה ל"קרדום לחפור בו", כמו גם כל פרשנות גזענית ואנטי דמוקרטית של מסורת ישראל. רק בחברה דמוקרטית המכבדת זכויות האדם ומגינה עליהם, יבואו לביטוי  ערכי הנצח היהודיים; רק ביצורה וחיזוקה של הדמוקרטיה הישראלית יבטיחו את עתיד העם היהודי וכל אזרחי המדינה, במולדתם הריבונית.

יהי רצון שיתקיים בנו, דתיים וחילוניים, ערבים ויהודים, מקרא שכתוב: "לֹא יָרֵעוּ וְלֹא יַשְׁחִיתוּ בְּכָל הַר קָדְשִׁי ... וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא שֹׁרֶשׁ יִשַׁי אֲשֶׁר עֹמֵד לְנֵס עַמִּים אֵלָיו גּוֹיִם יִדְרֹשׁוּ וְהָיְתָה מְנֻחָתוֹ כָּבוֹד"
(ישעיה יא ט-י)

 
האתר פועל בתמיכתן של הקרן הקיימת לישראל, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ההסתדרות הציונית העולמית ומשרד המדע התרבות והספורט - עזבונות
צרו קשר | פייסבוק | אתר התנועה