מכובדי הוועידה
התנועה ליהדות מתקדמת, גאה לכבד במסגרת הועידה הי"ט את האישים והגופים הבאים:

מר גלעד פלד
מנכ"ל המשלמה ביפו

        



בעבור תמיכתו המתמשכת ותמיכת צוותו במגוון פעילויות של התנועה ליהדות מתקדמת ביפו. בעבור תמיכתו במכינה הקדם צבאית למנהיגות של תל”ם ביפו, במשכנות רות דניאל ובפיתוח תוכניות היהדות המתקדמת בבית ספר ויצמן. בעבור האמונה בהצלחתן; בעבור הרוח המעודדת והיד המושטת תמיד לסיוע; בעבור מחויבותו העמוקה לקידומה ולפיתוחה של יפו, לצמצום פערים וליצירת חברת מופת וצדק עבור כל תושביה.

גב' נורית אלדר
מנהלת בית הספר תל"י-בית חינוך




בעבור שנים ארוכות של פיתוח בתי ספר רפורמים מתקדמים החורטים על דגלם ובמעשיהם היום - יומיים את ערכי התנועה הרפורמית. בעבור הובלת בית ספר תל"י בית וגן במשך שנים ארוכות והובלתו בשנים האחרונות של תל"י בית חינוך. בעבור עשייה ללא ליאות להגשמת ערכי התנועה הלכה למעשה בחיי בית הספר בתחום התכני, הריטואלי והחברתי. בעבור מנהיגות והובלה של מחנכים, תלמידים והורים אשר מצאו את ביתם במוסדות החינוך התנועתיים.

הרב לוי וימן-קלמן
רב קהילת "כל הנשמה" בירושלים




בעבור שהקים לפני כ"ה שנים קהילת קודש תוססת, מתפללת, לומדת תורה, גומלת חסד ורודפת צדק. בעבור שגילה מנהיגות ואומץ ופתח את שערי קהילתו לכל המבקשים לשאת תפילה - ללא הבדל דת, גזע והעדפה מינית. בעבור שהוא שותף אמת בהפיכת ירושלים לעיר השלום לכל יושביה. בעבור שבכוח תפילתו סייע להוציא תורה מציון, ולהעשיר את העולם היהודי כולו ברגעי חסד, תפילה וכוונה.


החזן פרדי פאר
חזן קהילת "בית דניאל" בתל אביב




בעבור תרומתו רבת השנים ליצירת נוסח וניגון תפילה ישראלי מתקדם, המשלב מסורות עבר עם רוח התחדשות. בעבור היותו נעים זמירות ונעים הליכות, אות ומופת למנהיגות מוסיקלית קהילתית. בעבור היותו מקור השראה וידע לחזנים ושליחי ציבור בקהילות התנועה ליהדות מתקדמת בישראל. ובעבור התגייסותו המתמדת למשימות קהילתיות ותנועתיות.


מר אליהו גמליאל
חבר קהילת "אהל אברהם" בחיפה




בעבור היותו איש ארץ ישראל, על נופיה, צמחיה, ריחותיה ושירתה -ארץ זבת חלב ודבש. בעבור העשרתו את נוסח התפילה הישראלי המתקדם בפיוטי מזרח כמו גם ביצירת המערב. בעבור שהוא מהלל בקול זמרה, בחליל, במחול ובתקע שופר. בעבור תרומתו הייחודית לשיר ולזמר הישראלי.

קהילת נתן-יה
נתניה




בעבור ארבעים שנה של מחוייבות קהילתית ליהדות מחדשת, מתחדשת וישראלית. בעבור יצירת קהילת תפילה, המבקשת ליצור ברגש וביושר תפילה יהודית. בעבור חיי קהילה של חסד, ערבות הדדית וקבלת כל אדם באשר הוא.

קהילת מבקשי דרך
ירושלים




בעבור ארבעים ושבע שנות חיפוש כן, משמעותי ומחוייב של חיי תפילה וקהילה יהודיים במדינת ישראל, ומתוכן - עשור שנים של חברות בתנועה ליהדות מתקדמת בישראל. בעבור מופת של מנהיגות קהילתית - רוחנית וארגונית, לאורך חודשים ושנים. בעבור שהצליחו ליצור בית לקהילה, לקדושה ולאחריות בלב לבה של עיר הקודש ירושלים.

קהילת אור חדש
חיפה




בעבור שבפתיחת שערי התפילה פתחו את שערי הלב ושערי החסד. בעבור שזכו לעשות חסד עם ברואים בצלם שהעולם לא האיר להם פנים, עם ילדים רכים נפגעי הזנחה והתעללות, שחלקם אף לא זכה להאריך ימים ושנים. בעבור שהכניסו לכתלי בית הכנסת את כל הבוכה ואין לו שומע, נערים ונערות עם צרכים מיוחדים, נפגעי הגוף והנפש, והעלו אותם לתורה ברב עם ובהדר. בעבור שארגו את חיי התפילה עם חיי החסד, והגבירו את צלמו של אלוהים בעולם.

בית הספר תל"י-יזמ"ה
מודיעין




בעבור האמונה בדרך והצמחת בית ספר רפורמי, ישראלי ומתקדם במערכת החינוך הממלכתית בכל תנאי ובכל מצב תוך הפגנת נחישות ומנהיגות יוצאת דופן. בעבור פיתוח מנהיגות, אורחות חיים, תכנים ויצירת קהילה של מחנכים, תלמידים והורים החיה את החזון ומביאה אותו לידי מעשה. בעבור שחרטתם על דגלכם פיתוח מערכות חינוכיות רפורמיות. ובעבור היותכם קהילה המחויבת לדור העתיד וצומחת עמו בעוז משנה לשנה.

בית הספר ויצמן
תל אביב




בעבור החזון החברתי, לקיחת האחריות והאתגר שבפיתוח גן ובית ספר רפורמי ביפו. בעבור המנהיגות, האמונה והובלת הדרך ליצירת מערכת משגשגת אשר תלמידים והורים מתדפקים בשעריה. בעבור עבודה ללא לאות לקידום יהדות רפורמית תוך רגישות חברתית כלפי האחר. בעבור הובלת צוות ובניית קהילה של מחנכים, תלמידים והורים היוצרים שפה משותפת.


חטיבת היסוד במרכז חינוך ליאו באק
חיפה




בעבור יצירת חינוך יהודי רפורמי ישראלי ומתחדש, בעבור האמונה בחזון, היכולת לפתח מנהיגות ולהביא את החזון לידי מעשה. בעבור היכולת ליצור קהילה של מחנכים, תלמידים והורים החיה את ערכי היהדות המתקדמת, המחוברת לקהילה ולסביבתה ומיישמת את ערכיה וערכי מדינת ישראל. זאת, תוך הובלת דרך ויצירת אמות מידה אשר ילוו ויובילו דורות רבים של מחנכים, תלמידים ומשפחות במרכז חינוך ליאו באק ובחברה הישראלית כולה.

מר אירי קסל
לציון סיום תפקידו כמנכ"ל התנועה ליהדות מתקדמת בישראל




בעבור מנהיגותו הצנועה, המחוייבת, הערכית ומעוררת ההשראה. בעבור חזון ומעוף למען ישראל אחרת - צודקת, פתוחה וסובלנית. בעבור הרגישות ונועם ההליכות בו פעל עם כל אדם. בעבור היותו מופת להגשמת החזון הציוני מדי יום. יהא שגשוגה של התנועה ליהדות מתקדמת בישראל אות מופת, הלכה למעשה, לתרומתו.


פרופ’ אברהם מלמד
לרגל סיום כהונה בת ארבע שנים כיו"ר הנהלת התנועה ליהדות מתקדמת בישראל





בעבור מחוייבות רבת שנים להשרשתה של יהדות מתקדמת, פתוחה וסובלנית במדינת ישראל.
בעבור המנהיגות שגילה בניווט התנועה בתקופה מורכבת ומאתגרת, תוך השקעת זמן ומאמץ רבים. בעבור תבונתו, נועם הליכותיו ורגישותו. בעבור שאמר 'הנני'.


מר מייק ניצן
לציון סיום תפקידו כחבר הנהלת התנועה ליהדות מתקדמת בישראל 




בעבור מנהיגותו, מחויבותו ונועם הליכותיו שבאו לידי ביטוי בשנים רבות של מחויבות לקידום היהדות המתקדמת בישראל.בעבור שהגשים בחייו חזון ציוני רפורמי במגוריו בקיבוץ לוטן שבערבה. ובעבור שהיה שותף לכינונה מחדש של העשייה הרעיונית בתנועה.

מר ארי מרום
בעבור כהונתו בהנהלת התנועה ליהדות מתקדמת וועדותיה




בעבור מנהיגותו, מחויבותו ונועם הליכותיו שבאו לידי ביטוי בשנים רבות של מחויבות לקידום היהדות המתקדמת בישראל. בעבור חברותו רבת השנים בקהילת צור הדסה ליהדות מתקדמת ומנהיגותו הקהילתית.

מר דוד בנינגא
בעבור כהונתו כסגן יו"ר הנהלת התנועה וחברותו בוועדות התנועה השונות




בעבור מנהיגותו, מחויבותו ונועם הליכותיו שבאו לידי ביטוי בשנים רבות של מחויבות לקידום היהדות המתקדמת בישראל.  בעבור תרומה יוצאת דופן לחיזוקה ולביצורה של התנועה בימי סערה כלכליים, תוך פיתוח תחום גיוס המשאבים בישראל ובתפוצות.  בעבור החזון, המעוף והמנהיגות שגילה בהובלת מסע האופניים של התנועה ליהדות מתקדמת, המפגיש יחד רוכבים מכל קצוות תבל בנופיה של ארץ ישראל, ומסייע ליצירתה של ישראל פתוחה, סובלנית, יהודית ומתקדמת. יהא שגשוגה של התנועה ליהדות מתקדמת בישראל אות מופת, הלכה למעשה, לתרומתו.

מר יעקב נוף
לציון סיום כהונתו כחבר ועדת ביקורת




בעבור עשור של עין פקוחה, לב בוחן ואוזן קשבת. בעבור מסירות ומחוייבות עמוקה לנקיון כפיים, לטוהר מידות ולהגיון הלב. בעבור האחריות שגילה בשמירה על קדושת המעשים.

גב' יהודית קצין
לציון סיום כהונתה כחברת ועדת ביקורת




בעבור כהונה בתפקיד מאתגר, תובעני ומשמעותי. בעבור עין פקוחה, לב בוחן ואוזן קשבת. בעבור היותה מוכיחה בשער. בעבור מסירות ומחוייבות עמוקה לנקיון כפיים, לטוהר מידות ולהגיון הלב.

האתר פועל בתמיכתן של הקרן הקיימת לישראל, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ההסתדרות הציונית העולמית ומשרד המדע התרבות והספורט - עזבונות
צרו קשר | פייסבוק | אתר התנועה