מעצבים חג

יום העצמאות הוא החג הצעיר ביותר בלוח השנה העברי ותהליך עיצובו מצוי בעיצומו. רבים חשים כי מן הראוי להעשיר את החג ולהעניק לו רבדים נוספים של תוכן, מנהג וטקס על מנת שישקף את חשיבותו ועוצמתו. קהילות היהדות המתקדמת וקהילות נוספות העוסקות בהתחדשות יהודית עמלות בעשורים האחרונים על עיצובם של מנהגים שיבטאו את משמעותו ההיסטורית והרוחנית של היום.

בשער זה שני מאמרים כלליים השואלים על מהות היום ואופיו ושלושה מאמרים נוספים על שלושה מנהגים שהתפתחו במרחב ההתחדשות היהודית בישראל: מעמד הבדלה בין יום הזיכרון ויום העצמאות; שבת תקומה ומעמד "איילת השחר".


 בואו להגיב על המאמרים בפייסבוק


יום העצמאות כחג דתי
הרב יהורם מזור
השאלה בדבר היותו של יום העצמאות חג דתי איננה יורדת מסדר היום הציבורי כבר שנים רבות. לכאורה השאלה אולי איננה שאלה כלל, שכן נראה שדרך ציונו של החג כבר התגבשה והתקדשה במסורת הישראלית. ובכל זאת קיימת בעיה, משום שכנראה לא די בשירי ארץ ישראל עד השעות הקטנות של הלילה, או טיול המלווה בפיקניק למחרת. לא מספיק בהתייחסות לכוחה הצבאי של המדינה, או לחוסנה הכלכלי ובוודאי שלא די בחידון התנ"ך העולמי לנוער, או בטכס פרס ישראל. יותר ויותר נשמעת בחברה הישראלית הדרישה למתן יתר טקסיות "דתית" ממלכתית ליום זה - דרישה המגיעה גם מהשכבות שאינן מוגדרות כדתיותלחצו כאן לקריאת המאמר המלא


להקשיב לאשר אבד | חלק ב': זיכרון ישראלי
הרב דן פרתיום העצמאות חייב להיות יום של חגיגה של דמוקרטיה ושאיפה לשפרה, חגיגה של שלום שהושג ושאיפה ותקווה לשלום שיבוא. יום המספר את סיפורה של הקבוצה, של הלאום, ואת סיפור ניסיון הושטת היד שלה (המוצלחת או הבלתי מוצלחת) לשכניה. אם להשתמש במונחי המפה הפוליטית הישראלית, יום העצמאות צריך לשלב בתוכו תכונות שנתפסות בעיננו ימניות ושמאלניות כאחד. סוג של אחדות ניגודים מבלעדיה נידרדר או ללאומנות גזענית או נתפרק לקוסמופוליטיות חסרת שורשים. לחצו כאן לקריאת המאמר המלא

 
עת ספוד ועת רקוד - טקס מעבר בין יום הזיכרון ליום העצמאות
אסטבן גוטפריד
מכל מועדי ישראל, יום הזכרון ויום העצמאות הם המועדים המחוברים ביותר לחיינו כישראלים. זהו חיבור ישיר, מיידי. חלק מהאנשים הקשורים למאורע היסוד של ימים אלה חיים בתוכנו ולצערנו רשימת חללי צה"ל ונפגעי פעילות איבה עדיין פתוחה ומתווספים לה שמות נוספים בכל שנה בשנה.

לחצו כאן להורדת הטקס


שבת תקומה
הרב יהורם מזור
לפני שנים רבות כתב הרב מרדכי רותם מאמר שענינו ההתייחסות לימים שבין יום השואה ויום העצמאות. הרב רותם עשה השוואה בין הימים הנוראים בחודש תשרי לימים שבסוף ניסן-תחילת אייר וקרא לשבעת הימים הללו "שבעת ימי תעודה".

לחצו כאן להורדת המאמראילת השחר
הרבה קורי זיידלר
צמד המלים "אילת השחר" מופיע בפעם הראשונה בספר תהלים, מזמור כ"ב: 1: "לַמְנַצֵּחַ עַל אַיֶּלֶת הַשַּׁחַר מִזְמוֹר לְדָוִד"
 
על זה אומר אבן עזרא, בפרושו על מזמור תהלים זה: "למנצח עלאילתהשחר - כאשר ייראה כוח עלות השחר"
 
גם בתלמוד הירושלמי יש התייחסות למושג אילת השחר (ירושלמי, ברכות פ"א ה"א): "רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא הוו מהלכין בהדא בקעת ארבל בקריצתה, וראו איילת השחר שבקע אורה. אמר רבי חייא רבא לרבי שמעון בן חלפתא: בי רבי, כך היא גאולתן של ישראל. בתחילת קימאה קימאה, כל מה שהיא הולכת היא רבה והולכת."
 
בתלמוד הבבלי (יומא כ"ט, ע"א) כתוב: "למנצח על אילת השחר (תהילים כב, א), מה אילה זו קרניה מפצילות לכאן ולכאן, אף שחר זה מפציע לכאן ולכאן... מה אילה זו כל זמן שמגדלת קרניה מפצילות, אף צדיקים כל זמן שמרבין בתפילה תפילתן נשמעת".
 
ההשוואה בין עלות השחר, כוכב השחר, שאורו בוקע לאט עד שנהיה אור מלא ובין האיילה שקרניה "מפצילות לכאן ולכאן" והתפילה בתלמוד הבבלי, הביאה לקיום תפילת שחרית מוקדמת מאוד, עם עלות השחר, הנקראת "אילת השחר". אותו הזמן, הדמדומים הראשונים, המעבר בין לילה ליום, הוא כנראה זמן מצוין לבקשת רחמים ולמתן הודיה.
 
הבקעת אור השחר מקבל בירושלמי את הדימוי של אתחלתא דגאולה, כמו שהקמת מדינת ישראל היא אתחלתא דגאולה. ואותו אור של אילת השחר, שמתחיל בקטן, ובקושי אפשר לקרוא את אותיות הסידור, עולה לאור גדול של זריחה מלאה.
 
אז מה יותר מתאים מלקיים בבוקרו של יום העצמאות תפילת שחרית מוקדמת, עם עלות השחר, לקבל את פני השמש בתקיעה בשופר ולהודות לאלוהים על כל הטוב שהוא מרעיף עלינו. רצוי כמובן לקיים את התפילה בחוץ, על מנת לראות איך צבע השמים משתנה משחור לאדום עם זריחת השמש.
 
מעמד איילת השחר נוסד בקהילת "אור חדש", קהילת היהדות המתקדמת בחיפה לפני שנים רבות. קהילות נוספות כדוגמת קהילת "מעלות טבעון" אמצו מנהג מיוחד זה.
האתר פועל בתמיכתן של הקרן הקיימת לישראל, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ההסתדרות הציונית העולמית ומשרד המדע התרבות והספורט - עזבונות
צרו קשר | פייסבוק | אתר התנועה