ל"ג בעומר | מקורות

ספירת העומר  ומרד בר כוכבא
הרב יהורם מזור 

מקורות מן התלמוד והסברים לשיעורו של הרב יהורם מזור בנושאי ספירת העומר ומרד בר כוכבא. לחצו כאן להורדה...


ל"ג בעומר | מאמרים

לחידוש פניו של ל"ג בעומר 
הרב עו"ד גלעד קריב

תורת הסוד של לג בעומר: מסורת מוכרת וארוכת שנים קושרת בין לג בעומר, חג החתונות והמדורות, לבין פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי ותורת הסוד שגילה לתלמידיו ביום הסתלקותו מן העולם. על אף שתאריך פטירתו של רשב"י אינו מוזכר בספרות הסוד היהודית, לרבות בספר הזוהר המיוחס לו, התקבעה המסורת הזו, כבר לפני מאות שנים. מקובלי צפת, אנשי המאה ה-16 ובראשם האר"י ותלמידו חיים ויטאל, העצימו את המסורת הקדומה והעניקו תוקף והכרה להילולא בקברו של התנא, תלמידו של רבי עקיבא וממתנגדיו הבולטים של השלטון הרומי בארץ ישראל. המנהג העממי להדליק על גג הקבר מדורת שמן יוחסה על ידם לאורה המזהיר של תורת הסוד שגלה רשב"י ביום פטירתו, כפי שמתואר בספר הזוהר. לחצו כאן להורדת המאמר המלא...


אבל ושמחה בעומר, מרד בר כוכבא ול"ג בעומר 
הרב יהורם מזור

אל מצב הרוח הכללי של ספירת העומר נוספה, מאוחר יותר, גם הסוגיה ההיסטורית. שנים רבות לאחר כניסת עם ישראל לארץ ישראל והפיכת העם מעם של רועי צאן לעם של חקלאים. אחרי שחווינו חורבן בית ראשון, גלות ושיבת ציון, בנין מקדש שני וחורבנו. בסוף המאה הראשונה לספירה ובתחילת המאה השניה מתגברת הנטיה המשיחית, העם חולם על מקדש ועצמאות מדינית ורבי עקיבא רואה את הגאולה המתקרבת ואת הגואל בדמותו של שמעון בר-כוסבא. כמו שאנו קוראים במדרש: "וכשראה אותו ר' עקיבא היה אומר: דרך כוזיבא מיעקב, זהו מלך המשיח. אמר לו רבי יוחנן בן-תורתא: עקיבא, יעלו עשבים בלחייך ועדין בן דוד איננו בא" (איכה רבה ב'). לחצו כאן למאמר המלא...ל"ג בעומר | דרשות

דרשת פרשת אמור
עינבר בלוזר שלם

היום שבעה ועשרים יום שהם שלושה שבועות ושישה ימים לעומר. יסוד שבנצח. פרשת השבוע, פרשת 'אמור', מונה את רשימת המועדים בלוח השנה היהודי "אלה מועדי ה' מקראי קדש אשר תקראו אותם במועדם". מתחילה השבת, אחריה פסח ושלישי מגיע העומר, הפותח את חגיגות הקציר. הציווי המקראי בפרשה מפורט מאוד: להקריב את קורבן העומר, עומר התנופה, למחרת חג הפסח ולאחריו לספור שבע שבתות תמימות ובסופן להקריב מנחה חדשה לה', לימים, חג שבועות, חג מתן תורה. כל זאת יש להתחיל עם הכניסה לארץ ישראל ותחילת עבודת האדמה, ומכאן זהו המועד הראשון שהוא תלוי זמן וגם תלוי מקום. הציווי ברור ואחיד, אולם ממרחק שנות דורות, בימינו אנו: עומר, ספירת העומר ול"ג בעומר (שנוסף 1400 שנה מאוחר יותר) מצויינים על ידי מגזרים שונים בטקסים, מנהגים והלכות שונים כל כך עד כי קשה לשזור חוט מקשר.  קשה להאמין שמדובר באותו עם. לחצו כאן לדרשה המלאה...

האתר פועל בתמיכתן של הקרן הקיימת לישראל, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ההסתדרות הציונית העולמית ומשרד המדע התרבות והספורט - עזבונות
צרו קשר | פייסבוק | אתר התנועה